Тарифи  Послуги  API  Партнерам  Про сервіс  Контакти 
0 (800) 30 7672
Безкоштовно по Україні
 

Договір на надання послуг

Завантажити повний договір (тільки для ознайомлення):

Наші компанії:

  Україна, Київ (З ПДВ)
DOC, 200 КБ

Для укладення договору необхідно направити заявку з адреси електронної пошти, прописаної в налаштуваннях вашого особистого кабінету, на наш e-mail support@smsc.ua, вказавши в листі такі відомості:
  • скановану версію Виписки або Свідоцтва про державну реєстрацію діючої юридичної особи/ФОП;
  • скан-копію Свідоцтва платника ПДВ (при наявності);
  • ваш зареєстрований логін в нашому сервісі;
  • реквізити компанії з ПІБ і точною посадою підписанта (картку підприємства з можливістю копіювання даних);
  • адресу, за якою відправити підписаний договір кур'єром, контакти і ім'я відповідальної особи;
  • контактні телефони, поштову і e-mail адреси для звітних документів.
Наші менеджери заповнять і відправлять вам на e-mail документи для узгодження, після чого відправлять оригінали кур'єром або поштою. Докладно...

ДОГОВІР
про надання послуг SMSC.UA
(публічна оферта)

Сервіс «SMSC.UA», іменований надалі Виконавець, пропонує на викладених нижче умовах будь-якій юридичній особі, іменованій надалі ЗАМОВНИК, послуги, перелік і розмір оплати яких вказані на сайті https://smsc.ua, надалі Сайт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках цього Договору Виконавець надає Замовнику наступні послуги: відправку SMS-повідомлень, прийом SMS-повідомлень (далі по тексту цього Договору «Послуги») через Сервіс SMSC.UA.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Надати Замовнику послуги відповідно до цього Договору.
2.1.2. Забезпечити безперебійну роботу Сервісу SMSC.UA, за винятком випадків форс-мажору.
2.1.3. Надати Замовнику доступ до статистики через Особистий кабінет за допомогою надання логіна і пароля доступу до захищеної області замовника.
2.1.4. Відображати в Особистому кабінеті замовника інформацію про зараховані платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого SMS-повідомлення та інші дані в рамках надання Послуг за цим Договором.

2.2 Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Використовувати послугу відповідно до норм законодавства України та інших країн, абонентам яких виконується розсилка SMS-повідомлень, а також згідно з нормами міжнародного права.
2.2.2. Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю збитки, завдані різними виплатами, які можуть бути стягнуті з виконавця через порушення Замовником положень цього Договору.
2.2.3. В обов'язковому порядку отримати від Абонента, на телефон якого планується відправка SMS-повідомлень, згода на отримання таких SMS-повідомлень.
2.2.4. Не присвоювати SMS-повідомленнями в якості адреси відправника назву будь-якої юридичної структури, до якої замовник не має відношення.
2.2.5. Не використовувати підключення до Сервісу SMSC.UA:
  - для розсилки спаму;
  - для виконання запитів, які можуть привести до порушення працездатності Сервісу SMSC.UA;
  - для передачі повідомлень, що містять нецензурні слова і вирази (на будь-якій мові), або слова їм співзвучні (орфоепічні); повідомлень образливого або наклепницького характеру; розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу; порнографічної або іншої негожої спрямованості;
  - для передачі повідомлень, які не відповідають вимогам законодавства України про рекламу, в тому числі містять рекламу алкогольної продукції; рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі; рекламу тютюну, тютюнових виробів і курильного приладдя; рекламу предметів, вилучених з обороту, або обмеженого обороту; рекламу заснованих на ризику ігор, парі; рекламу, пов'язану із залученням грошових коштів учасників пайового будівництва; рекламу цінних паперів, біржових операцій;
  - для передачі повідомлень, що містять політичну агітацію;
  - для передачі повідомлень, що містять загрози будь-якого характеру, в тому числі загрози застосування насильства, заподіяння майнової шкоди та інших несприятливих наслідків;
  - для передачі повідомлень, що вводять абонентів або адресатів в оману, наприклад, відправлених від чужого імені або повідомляють неправдиву інформацію.
2.2.6. Використовувати Сервіс SMSC.UA для здійснення рекламних та/або масових розсилок, а також передачі повідомлень, що містять фінансову/комерційну інформацію, тільки після укладення письмового договору відповідно до інструкція. Договір для відправки подібних повідомлень може бути укладений з діючими юридичною особою або індивідуальним підприємцем. Укладення письмового договору може бути передбачено також для підключення деяких платних послуг.
2.2.7. Не присвоювати повідомленням в якості імені відправника фірмові найменування, товарні знаки, бренди, до яких замовник не має відношення. Не використовувати одне Ім'я відправника для передачі Повідомлень від різних компаній, сервісів, організацій, юридичних осіб. У разі виявлення Оператором зв'язку факту використання Імені відправника для відправки SMS-повідомлень в інтересах різних осіб вартість SMS-повідомлень, переданих від цього імені, може бути перерахована Оператором по максимальному тарифу з підвищувальним коефіцієнтом.
2.2.8. Своєчасно, в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором, оплачувати Послуги Виконавця.

2.3. Виконавець має право:
2.3.1. Блокувати Особистий кабінет замовника при розсилці останнім SMS-повідомлень, відповідних ознаками, перерахованими в пункті 2.2.5.
2.3.2. Виконавець має право відмовити замовнику в присвоєнні адреси відправника, якщо вважатиме, що дана адреса відправника може вплинути на репутацію сторонніх осіб або організацій.
2.3.3. У разі зміни тарифів на надання послуг зв'язку Операторами, в результаті чого змінюються витрати виконавця, пов'язані з виконанням цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг.
2.3.4. Виконавець має право призупинити надання послуг у разі невиконання замовником зобов'язань по оплаті.
2.3.5 Особистий кабінет та/або дані, що містяться в ньому, можуть бути видалені виконавцем у разі невикористання замовником сервісу SMSC.UA протягом 3 (трьох) років.

2.4. Замовник має право:
2.4.1. Вимагати від виконавця надання послуг Відповідно до умов цього Договору.
2.4.2. Отримувати в Особистому кабінеті інформацію про стан електронного рахунку, про зараховані платежі, деталізацію щодо витрат за фактично надані виконавцем послуги, інформацію щодо кожного переданого та/або прийнятого SMS-повідомлення.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ЗАМОВНИК оплачує Послуги, що надаються за цим Договором, відповідно до чинних Тарифів, встановлених в особистому кабінеті Замовника на сайті Виконавця.
3.2. Оплата послуг за цим Договором проводиться шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця (безготівкові платежі на розрахунковий рахунок Виконавця, платежі через електронні платіжні системи). У випадку здійснення безготівкових платежів на розрахунковий рахунок виконавця на підставі виставлених рахунків витрати на надані послуги закриваються Виконавцем актами про надані послуги або універсальним передавальним документом. У разі здійснення платежів через електронні платіжні системи закриваючі документи Виконавцем не надавати.
3.3. У разі розірвання цього Договору невикористані на електронному рахунку грошові кошти повертаються Виконавцем Замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Всі умови цього Договору, а також будь-яка інформація і дані, отримані Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, є строго конфіденційними і не підлягають розголошенню та передачі третім особам, за винятком випадків, коли доведення такої інформації до відома компетентних органів є обов'язковим за законом.
4.2. Сторони зобов'язуються зберігати в суворій конфіденційності і робити всі можливі дії не в меншій мірі, ніж ті дії, які кожна зі сторін робить для захисту власної інформація.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства.
5.2. При невиконанні однією зі сторін зобов'язань договору, вона зобов'язується відшкодувати потерпілій стороні прямі документально підтверджені збитки.
5.3. Відповідальність за зберігання пароля і недоступність пароля до Особистого кабінету третім особам повністю несе замовник.
5.4. Відповідальність за зміст SMS-повідомлень і присвоюється адреса відправника несе сам замовник.
5.5. У разі порушення Замовником будь-якого з пунктів 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору,
Виконавець має право стягнути з замовника неустойку в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень за кожен випадок порушення.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії замовника щодо послуг, що надаються приймаються виконавцем до розгляду у письмовому вигляді на E-mail виконавця в термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій замовника становить не більше 10 (десяти) робочих днів.

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку в разі порушення Замовником одного з пунктів: 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору.
7.2. Замовник має право в будь-який момент відмовитися від послуг Виконавця і розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
7.3. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від обов'язку повного погашення заборгованості, у разі її наявності, за весь період до дати розірвання цього Договору.

SMSC.UA
© 2003–2024 ТОВ " СМСЦЕНТР»
Код ЄДРПОУ 38404962
support@smsc.ua
Контакти
Дизайн — Студія Артемія Лебедєва
Інформація про сайт
SMS-центр для Android Яндекс.Метрика