Тарифи  Послуги  API  Партнерам  Про сервіс  Контакти 
0 (800) 30 7672
Безкоштовно по Україні
 

Договір на надання послуг

Скачати повний договір (тільки для ознайомлення):

Наші компанії:

  Росія, Москва (З ПДВ)
DOC, 275 КБ
  Росія, Санкт-Петербург (без ПДВ)
DOC, 245 КБ
  Україна, Київ (З ПДВ)
DOC, 206 КБ
  Казахстан, Алмати (З ПДВ)
DOC, 199 КБ

Для укладення договору необхідно направити заявку з адреси електронної пошти, прописаної в налаштуваннях вашого особистого кабінету, на наш e-mail support@smsc.ua, вказавши в листі наступну інформацію:
  • скановану версію Виписки або Свідоцтва про державну реєстрацію діючої юридичної особи/ФОП;
  • Скан-копію Свідоцтва платника ПДВ (при наявності);
  • ваш зареєстрований логін у нашому сервісі;
  • реквізити компанії з ПІБ і точною посадою підписанта;
  • поштова адреса;
  • банківські реквізити (номер рахунку, найменування та код банку);
  • контактні телефони, e-mail.
Наші менеджери заповнять і відправлять вам на e-mail документи для погодження, після чого відправлять оригінали кур'єром. Детальніше...

ДОГОВІР
про надання послуг SMSC.UA
(публічна оферта)

Сервіс «SMSC.UA», іменований надалі Виконавець, пропонує на викладених нижче умовах будь-якій юридичній особі, іменованій надалі ЗАМОВНИК, послуги, перелік і розмір оплати яких вказані на сайті http://smsc.ua, надалі Сайт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках цього Договору Виконавець надає Замовнику наступні послуги: відправку SMS-повідомлень, прийом SMS-повідомлень (далі по тексту цього Договору «Послуги») через Сервіс SMSC.UA.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:
2.1.1. Надати ЗАМОВНИКУ Послуги згідно з цим Договором.
2.1.2. Забезпечити безперебійну роботу Сервісу SMSC.UA, за винятком випадків форс-мажору.
2.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ доступ до статистики через Особистий кабінет допомогою надання логіна та пароля доступу до захищеної області ЗАМОВНИКА.
2.1.4. Відображати у Особистому кабінеті ЗАМОВНИКА інформацію про зарахованих платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого SMS-повідомлення та інші дані в рамках надання Послуг за цим Договором.

2.2 ЗАМОВНИК зобов'язаний:
2.2.1. Використовувати Послугу у відповідності з нормами законодавства РФ і інших країн, абонентам яких виконується розсилка SMS-повідомлень, а також згідно з нормами міжнародного права.
2.2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується відшкодувати ВИКОНАВЦЮ збитки, заподіяні різними виплатами, які можуть бути стягнуті з ВИКОНАВЦЯ з-за порушень ЗАМОВНИКОМ положень цього Договору.
2.2.3. В обов'язковому порядку одержати від Абонента, телефон якого планується відправка SMS-повідомлень, згоду на отримання таких SMS-повідомлень.
2.2.4. Не присвоювати SMS-повідомленнями в якості Адреси відправника назву будь-якої юридичної структури, до якої ЗАМОВНИК не має відношення.
2.2.5. Не використовувати підключення до Сервісу SMSC.UA:
  - для розсилки СПАМУ;
  - для виконання запитів, які можуть привести до порушення працездатності Сервісу SMSC.UA;
  - для передачі Повідомлень, які містять нецензурні слова і вирази (на будь-якій мові), або слова співзвучні їм (орфоепічні); Повідомлень образливого або наклепницького характеру; розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу; порнографічної чи іншої спрямованості непорядної;
  - для передачі Повідомлень, які не відповідають вимогам законодавства РФ про рекламу, у тому числі що містять рекламу алкогольної продукції; рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі; рекламу тютюну, тютюнових виробів і курильних приналежностей; рекламу предметів, вилучених з обороту або обмеженого обороту; рекламу заснованих на ризику ігор, парі; рекламу, пов'язану з залученням грошових коштів учасників пайового будівництва; рекламу цінних паперів, біржових операцій;
  - для передачі Повідомлень, що містять політичну агітацію;
  - для передачі Повідомлень, що містять загрози будь-якого характеру, в тому числі погрози застосування насильства, заподіяння майнової шкоди та інших несприятливих наслідків;
  - для передачі Повідомлень, які вводять Абонентів або адресатів в оману, наприклад, відправлених від чужого імені або повідомляють неправдиву інформацію.
2.2.6. Не використовувати Сервіс SMSC.UA для здійснення рекламних та/або масових розсилок, а також повідомлень, що містять фінансову інформацію, без укладення письмового договору. Договір для здійснення подібних розсилок може бути укладений з діючою юридичною особою або приватним підприємцем.
2.2.7. Своєчасно, у розмірі та на умовах, передбачених цим Договором, оплачувати Послуги ВИКОНАВЦЯ.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
2.3.1. Блокувати Особистий кабінет ЗАМОВНИКА при розсилці останнім SMS-повідомлень, відповідних ознакам, переліченим у пункті 2.2.5.
2.3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у присвоєнні Адреси відправника, якщо вважатиме, що даний Адреса відправника може вплинути на репутацію сторонніх осіб або організацій.
2.3.3. У разі зміни тарифів на надання послуг зв'язку Операторами, в результаті чого змінюються витрати ВИКОНАВЦЯ, пов'язані з виконанням цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг.
2.3.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання Послуг у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ зобов'язань з оплати.

2.4. ЗАМОВНИК має право:
2.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг згідно з умовами цього Договору.
2.4.2. Одержувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Електронного рахунку, про зарахованих платежів, деталізацію витрат за фактично надані ВИКОНАВЦЕМ Послуги, інформацію по кожному переданому та/або прийнятого SMS-повідомленням.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ЗАМОВНИК оплачує Послуги, що надаються за цим Договором, відповідно до чинних Тарифів, встановлених в особистому кабінеті Замовника на сайті Виконавця.
3.2. Оплата Послуг за даним Договором здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3.3. У разі розірвання цього Договору невикористані на Електронному рахунку грошові кошти повертаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом 10 (десяти) робочих днів.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Всі умови цього Договору, а також будь-яка інформація і дані, отримані Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, є строго конфіденційними і не підлягають розголошенню та передачі третім особам, за винятком випадків, коли доведення такої інформації до відома компетентних органів є обов'язковим за законом.
4.2. Сторони зобов'язуються зберігати сувору конфіденційність та вживати всі можливі дії не в меншій мірі, ніж ті дії, які кожна зі Сторін вживає для захисту власної інформації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та законодавством.
5.2. При невиконанні однією з Сторін зобов'язань Договору, вона зобов'язується відшкодувати потерпілій Стороні прямі документально підтверджені збитки.
5.3. Відповідальність за зберігання пароля і недоступність пароля до Особистого кабінету третім особам повністю несе ЗАМОВНИК.
5.4. Відповідальність за зміст SMS-повідомлень і привласнюється Адреса відправника несе сам ЗАМОВНИК.
5.5. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ будь-якого з пунктів 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору,
ВИКОНАВЕЦЬ має право стягнути із ЗАМОВНИКА неустойку в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень за кожен випадок порушення.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Претензії ЗАМОВНИКА щодо надання Послуг приймаються ВИКОНАВЦЕМ до розгляду у письмовому вигляді на E-mail ВИКОНАВЦЯ в термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій ЗАМОВНИКА становить не більше 10 (десяти) робочих днів.

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути розірваний ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ одного з пунктів: 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору.
7.2. ЗАМОВНИК має право у будь-який момент відмовитися від Послуг ВИКОНАВЦЯ і розірвати даний Договір в односторонньому порядку.
7.3. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від обов'язку повного погашення заборгованості, у випадку її наявності, за весь період до дати розірвання цього Договору.

SMSC.UA
© 2003–2021 ТОВ «СМСЦЕНТР»
Код за ЄДРПОУ 38404962
support@smsc.ua
Контакти
Дизайн — Студія Артемія Лебедєва
Інформація про сайт
Яндекс.Метрика